Retourbeleid

Herroepingstermijn van 14 dagen

WIS doet er alles aan om uw bestelling naar tevredenheid uit te voeren. Mocht u onverhoopt toch willen afzien van uw aankoop, dan kan dat binnen veertien (14) dagen. Deze afkoelperiode gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Als consument (particuliere aankoop) heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. U bent verplicht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts in die mate geopend of gebruikt zijn voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Als het gevolg van het gebruik van de goederen verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, dan kunnen wij de waardevermindering bij u in rekening brengen.

Indien u van de afkoelingsperiode gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking te retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De portokosten voor het terugsturen dienen door de klant zelf betaald te worden. Bij het annuleren van uw bestelling berekenen wij geen annuleringskosten. Terugbetaling van het volledige aankoopbedrag zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na uw herroepingsmededeling plaatsvinden. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Terugbetaling geschiedt middels hetzelfde betaalmiddel als waarmee betaald is.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kunt u binnen de termijn van 14 dagen nadat u de producten heeft ontvangen een retouraanvraag doen via onze retourprocedure, of u kunt ons binnen de herroeping termijn het Europees modelformulier voor herroeping voor herroeping toe sturen om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet.. Na de melding heeft u nogmaals 14 dagen om de producten terug te sturen.

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Uitzonderingen retourneren

Sommige producten vallen onder de uitzonderingen. U begrijpt vast dat u de volgende artikelen niet kunt terugsturen:

 Software waarvan de verzegeling is verbroken;

 Ingewisselde of ingevulde vouchers en tegoedbonnen;

 Producten welke door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 Zakelijke aankopen;

Ook voor juist uitgevoerde diensten van monteurs en postbodes kunnen wij u geen geld teruggeven.

Hieronder vallen:

 Installatie- en inbouwkosten;

Ook de kosten voor bijzondere verzendopties zoals express of same day delivery betalen wij niet terug.

Meer informatie over dit onderwerp op Consuwijzer.

Zakelijke aankopen

Alleen de consument geniet bescherming. Bedrijven of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf, kunnen geen rechten ontlenen aan de wet verkoop op afstand. Bedrijven betalen minimaal 10% van de aankoopprijs voor administratie-, verzend- en restockingskosten. Dit is afhankelijk van het product en de status van de producten en de verpakking.